Aktiviteter

" Medelåldern är den ålder
  då du är tillräckligt gammal
  för att veta vad du ska undvika
  men tillräckligt ung
  för att göra det ändå "


Ibland finns önskemål om att få prova på en
speciell aktivitet i samband med själva team-
utvecklingen. Nedan följer några prov på
vad som ofta efterfrågas och vilka samar-
betspartner jag gärna samverkar med.

Matlagning
PS matsalar

Segling
Good Sailing

Ångbåtstur
S/S Östa

Körsång
Ange Turell

Fångarna
Kastellet

Curling
Danderyd