Coachutbildning

" Jag tycker om att lära mig
  men jag tycker inte om att bli undervisad "

  Winston Churchill

Under 2012 genomför vi 9:e generationens coach-
utbildning i Svenska Coachinginstitutets (SCI:s)
regi. En utbildning du inte kan söka till utan blir
nominerad att delta i.

Kursen är byggd på svensk ledarskapstradition
och skiljer sig därför något från den amerikanska
"hamburgerkulturen"

Vi fokuserar på det genuina mötet där det finns tid
för reflektion. Verktygen ca 50 är delvis hämtade från
NLP men ofta även från andra kreativa sammanhang.

En inre och yttre resa på dryga halvåret för en liten
exklusiv grupp, på max 10 personer. Sex utbildnings-
tillfällen med fyra coachutbildare, assisterande
coachtränare, samt en egen personlig mentor.

Det här året höjer vi ribban ett snäpp och riktar in oss på
redan verksamma coacher. Vi inkluderar även mentorskap
i årets kurs. Att vara förebild och kontaktbyggare samt inte
minst viljan och förmågan att dela med sig av sina
erfarenheter på både gott och ont.
 
Utbildningen ger möjlighet till certifiering och deltagande
i SCI:s nätverk för professionella coacher och yrkesverk-
samma chefer och ledare.

Läs mer om Svenska Coachinginstitutet