Idé

Ateljé Lyftet AB är ett kunskapsföretag som
bildades 1988. Vi kompetensutvecklar det
humana kapitalet hos både små och stora
företag. Ordet ateljé syftar på att vi gör det
på ett kreativt och roligt sätt. Vår ambition är
att skapa orginalföreställningar framför att
reproducera det andra gör.

Begreppet lyftet  anspelar på att vi vill stärka
våra deltagare samt inspirera dem till vidare
utveckling.

" Behandla en människa
  som om hon var vad hon har möjlighet att bli
  och du gör henne till det
  hon skulle kunna bli "

  Goethe