Seminarier

" Jag gillar att lära mig nya saker men jag hatar att
  bli undervisad "

  Winston Churchill.


En bra kurs kan liknas vid en bra film. Du ska
inte sitta och titta på, utan dras in i handlingen.
Du blir engagerad, berörd och delaktig. Kanske
både bekräftad och provocerad. Du går därifrån
inspirerad, ofta med fler frågor än svar.

Mina mest efterfrågade seminarier är som
följer :


Det kreativa uttrycket

En skapande process i praktik och teori

  Personligt varumärke

  Om konsten att sälja dig själv

  Pengarnas magi

  Ett nytt sätt att få grepp på pengar och ekonomi

  Praktisk pedagogik

  Kreativt och lustfyllt med betoning på en bra process