Teamutveckling

" Först tar vi klimatfrågorna
  därefter sakfrågorna "


Jag möter även medarbetarna till de chefer jag coachar.
En eller ett par dagar, ofta i internat. Jag har process-
ansvaret och arbetsledaren resultatansvaret. Vi blandar 
hårda och mjuka frågor. En alternativ verksamhets-
planering där nytta kombineras med nöje. En möjlighet
att lära känna varandra på ett delvis helt nytt sätt.

Läs mer om speciella aktiviter