Verktygen

" Att lära utan att göra
  är som älska
  utan att röra "


Jag tror inte på myten att medicinen ska vara
besk för att göra nytta. Tvärtom hyllar jag
principen att lärandet ska vara så lustfyllt
och roligt som möjligt. Ju fler sinnen som
stimuleras desto bättre. Då får vi även
tillgång till information vi inte når via
skriftliga test eller direkta frågor.