Executive coaching

" Du kan inte flyga med örnarna
  om du går omkring och sprätter 
  med hönorna "

  R W Emerson

Den mest exklusiva formen av coaching av högre chefer i
ledande befattning. Ett professionellt stöd utanför den egna
organisationen. Med en mycket erfaren coach/mentor som
tycker att affärer är lika spännande som människor. Någon
som vågar ifrågasätta och kan ställa de rätta frågorna som 
utmanar dina gränser.
 
Du får dessutom tillgång till ett mycket kompetent nätverk
och möjlighet att delta i ett särskilt VD nätverk.