Mästare och mentorer

Möt några av de mästare och mentorer
vi samarbetar med

" Lycklig den vars huvud
  är med hjärtat i förbund "
  Wiliam Shakespear

skop
Kalle Sundqvist
Ledarutveckling

Livskunskap
 
Tomas Brytting
Organisationsetik
 
John Steinberg
Pedagogdoktorn
 
Johannes Rosenberg
Podcast
 
Klas Karlsson
Rekrytering
 
Anders Palmér
Kreativa uttryck
 
Ange Turell
Kreativa uttryck
 
Anette Faringer
Bildterapeut

Färger
 
Peter Wiborn
Hållbar utveckling
 
Kjell Snickars
Äventyrspedagogik