070-586 16 78

Mentorprogram

" Man kan inte lära en människa  någonting bara hjälpa henne att upptäcka det hos sig själv " 

Många deltagare upplever att de genom mentorprogramet får en möjlighet att stanna upp och reflektera. Få insikt om vad som är viktigt och mindre viktigt. Få en tydligare självbild och bättre självförtroende.

Mentorn är förebilden, samtalspartnern och kontaktbyggaren. En inspirerande ledarutveckling till förhållandevis låg kostnad. En mix av gemensamma seminariedagar, individuella samtal och personlig uppföljning under ett helt år.

Att bli tillfrågad att bli mentor är ett hedersomnämnande.  Det förutsätter personlig mognad och ett modest ego. Samt en vilja och förmåga att kunna dela med sig av egna erfarenheter både på ont och på gott.