070-586 16 78

Teamutveckling

" Först tar vi klimatfrågorna därefter sakfrågorna " 

Ett fungerande team är mycket mer än en grupp. Det handlar bl a om att skapa tillit, hitta en gemensam drivkraft och tydliggöra roller. Inte så mycket Zlatan utan mer en olika typer av spelare som täcker upp för varandra. På väg mot ett gemensamt mål som är överordnat den individuella. Laget måste komma före jaget. Lite rakare, lite modigare, lite effektivare och framför allt mycket roligare.

Vi följer chefer/ledare, bidrar med erfarenhet och beprövade metoder. Möter även dina medarbetare i seminarieform.

Slå en signal, skicka ett mail eller SMS så berättar vi gärna mer, mobil 070-586 16 78 alt mail holger@lyftet.se